Kursy nurkowania

Rescue Diver

Zostań ratownikiem! pomóż sobie i innym nurkom!

Kurs PADI Nurka Ratownika jest przeznaczony dla osób, które chcą rozwinąć konieczną wiedzę oraz umiejętności do przeprowadzania efektywnych akcji ratunkowych oraz przy nich asystować, radzić sobie z wypadkami nurkowymi, udzielać pierwszej pomocy oraz dla tych, którzy zamierzają zakwalifikować się na kursy Divemastera PADI oraz wyższe.

Warunkiem przystąpienia do tego kursu jest posiadanie stopnia AOWD (JUNIOR AOWD) lub równorzędnego w innej organizacji nurkowej, ukończony kurs EFR - kurs pierwszej pomocy przedmedycznej lub równorzędny np. PCK.

Kurs jest wymagający, ale realistyczny w prowadzeniu, zawartości i podejściu. Współuczestniczenie, dyskusja, różnorodność oraz dostosowywanie się są szczególnie podkreślane podczas nabywania specyficznych umiejętności, jakie oferuje program tego szkolenia. Zajęcia teoretyczne są dostosowywane do potrzeb i umiejętności kursantów oraz warunków, w jakich dany kurs jest prowadzony. Pomimo, że kurs zaplanowany jest w taki sposób, aby był przyjemny i ciekawy, student powinien zrozumieć i docenić powagę treningu oraz jego przydatną rolę dotyczącą bezpieczeństwa innych podczas nurkowania.

Podczas pięciu wykładów teoretycznych i 12 ćwiczeń w wodzie nauczymy Cię, jak zapobiegać rozpoznawać i postępować w sytuacjach awaryjnych, które mogą wystąpić podczas nurkowania. Posiadając certyfikat PADI Rescue Diver staniesz się pewnym i bezpiecznym partnerem w nurkowaniu.

Poniższe ćwiczenia przygotują Cię do prawidłowego udzielania pierwszej pomocy w wypadkach nurkowych:

  • udzielanie samopomocy i reagowanie na stres nurka pierwsza pomoc w nurkowaniu (sprzęt i procedury),
  • zagadnienia sprzętowe (typowe problemy i ich usuwanie),
  • pomoc w wodzie i poza nią (reakcja spanikowanego nurka, sytuacje awaryjne pod wodą, zmęczenie i wynurzenie   z zastosowaniem zapasowego źródła powietrza),
  • postępowanie przy zaginięciu płetwonurka,
  • sztuczne oddychanie w podczas holowania do brzegu/łodzi z jednoczesnym zdjęciem sprzętu nurkowego,
  • sztuczne oddychanie w wodzie (kontynuacja),
  • udzielanie pierwszej pomocy w wypadkach ciśnieniowych,
  • postępowanie podczas wypadku (gotowość, udzielanie pomocy),
  • scenariusz wypadku nurkowego.