Kursy nurkowania

Advanced Open Water Diver - AOWD

To drugi kurs na Twojej ścieżce nurkowej!

Warunkiem przystąpienia do tego kursu jest posiadanie stopnia OWD PADI (JOWD PADI) lub równorzędnego w innej organizacji nurkowej, ukończone 12 lat - na stopień JUNIOR AOWD, oraz 15 lat na stopień AOWD.

Kolejnym Twoim etapem edukacji w nurkowaniu jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalające na nurkowanie między innymi na większych głębokościach - cały podwodny świat nurkowania rekreacyjnego zostanie przed Tobą otwarty.

Podczas tego kursu wykonasz 5 nurkowań: obowiązkowo nurkowanie głębokie i nurkowanie nawigacyjne a także 3 dowolne nurkowania specjalistyczne z szerokiej listy nurkowań z przygodą:

 • nurkowanie wielopoziomowe i z komputerem nurkowym (Multilevel Diver)
 • nurkowanie w nocy (Night Diver)
 • wiedza z zakresu życia podwodnego (Underwater Naturalist)
 • nurkowanie prądowe (Drift Diver)
 • nurkowanie wrakowe (Wreck Diver)
 • nurkowanie z łodzi (Boat Diver)
 • nurkowanie na wysokości powyżej 300 m.n.p. (Altitude Diver)
 • nurkowanie podwodne filmowanie (Underwater Videographer)
 • nurkowanie fotografia podwodna (Underwater Photographer)
 • nurkowanie w suchym skafandrze (Dry Suit Diver)
 • nurkowanie neutralna pływalność (Peak Performance Buoyancy)
 • poszukiwanie i wydobywanie (Search and Recovery Diver)

Oprócz zajęć praktycznych duży nacisk położony jest na poszerzenie wiedzy z zakresu nurkowania głębokiego oraz nawigacji podwodnej, a także z pozostałych wybranych trzech nurkowań. Po ukończeniu tego kursu Twój limit głębokości zwiększy się do 30 metrów (JUNIOR AOWD do 21 metrów) mieszcząc się w limitach bezdekompresyjnych, a także będziesz miał możliwość uczestnictwa we wszystkich specjalizacjach nurkowych PADI oraz w kursie Rescue Diver.